Splošni pogoji poslovanja in politika varovanja osebnih podatkov

 

1. Uvod in splošni pogoji poslovanja

Z uporabo te spletne strani sprejema obiskovalec splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na izobraževanje in politiko varovanja osebnih podatkov. Potrjuje da je z omenjenim seznanjen ter se z njimi strinja.

V okviru blagovne znamke AMBICIJ računovodstvo in AMBICIJ akademija (v nadaljevanju AMBICIJ) varovanju osebnih podatkov namenjamo posebno skrb.  

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani www.ambicij.si. Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo v okviru AMBICIJ računovodstva in AMBICIJ akademije. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Z vzdrževanjem in oblikovanjem te spletne strani www.ambicij.si ter njenih podstrani, se bomo trudili zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavljamo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. AMBICIJ si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) tudi brez predhodnega opozorila.

Uporaba spletne strani www.ambicij.si je možna tudi brez navedbe in zbiranja osebnih podatkov. V kolikor posameznik želi koristiti naše storitve, lahko pride do potrebnega zbiranja in obdelave osebnih podatkov kot so: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, davčna številka, EMŠO posameznika ipd.

 

2. Definicije

a) Osebni podatki

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.). 

b) Subjekt podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, je katerakoli prepoznana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke zbira in obdeluje zbiralec in obdelovalec.

c) Obdelava podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. 

d) Soglasje

Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Je vsako svobodno dano, konkretno, informirano in nedvoumno označevanje želje posameznika, ki se z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

3. Naziv in naslov obdelovalca in upravljavca

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske Unije, in druge določbe v zvezi z varstvom podatkov, je:

AMBICIJ računovodstvo d.o.o. (blagovna znamka AMBICIJ računovodstvo), Ameriška ulica 3, 1000 Ljubljana

AMBICIJ, Nataša Rosenstein s.p. (blagovna znamka AMBICIJ akademija), Ameriška ulica 3, 1000 Ljubljana

v nadaljevanju "AMBICIJ".

E-naslov: info@ambicij.s

Spletna stran: www.ambicij.si

 

4. Piškotki (Cookies)

Na spletni strani AMBICIJ se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika in uporabnikom omogoča prijaznejšo in lažjo uporabo spletne strani.

Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletnega mesta, ker to delo prevzame spletno mesto oziroma piškotek, ki je shranjen v uporabniški računalniški sistem.

Posameznik lahko kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani s pomočjo ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih sistemskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. V kolikor posameznik deaktivira nastavitve piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, pa  funkcije spletnega mesta ne bodo uporabne v celoti.

 

5. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran AMBICIJ zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik obišče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika. Zbrani so lahko:

 • vrste in različice brskalnika, ki se uporabljajo,
 • operacijski sistem, ki ga uporablja dostopovni sistem,
 • spletno mesto, iz katerega dostopni sistem doseže našo spletno stran (tako imenovani napotitelji),
 • poddržavne spletne strani,
 • datum in čas dostopa do spletne strani,
 • naslov internetnega protokola (naslov IP),
 • ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in
 • vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij AMBICIJ ne pridobi nobenih specifičnih podatkov o posamezniku. Namesto tega so te informacije potrebne za:

 • pravilno dostavo vsebine našega spletnega mesta,
 • optimizacijo vsebine naše spletne strani, kot tudi njenih oglasov,
 • zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnega mesta, in
 • zagotavljanje informacij organom kazenskega pregona, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada.

 

6. Prijava na e-obveščanje

Na spletni strani AMBICIJ se lahko uporabniki naročijo na naše e-novice oziroma e-obvestila.

Na tak način redno obveščamo svoje stranke o izdelkih, dogodkih in storitvah podjetja AMBICIJ, ter o novostih in spremembah na področju računovodstva, davkov ipd.  Obvestila prejme samo oseba, na katero se podatki nanašajo, če:

 • ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven e-poštni naslov in
 • je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, prijavljen/registriran za prejemanje e-obvestil.

Soglasje o shranjevanju osebnih podatkov, ki ga je posameznik za pošiljanje e-obvestil potrdil, lahko kadarkoli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakem e-obvestilu na voljo ustrezna povezava. Prav tako nam lahko posameznik odjavo sporoči neposredno tudi na drugačen način (pisni, elektronski ali ustni).

 

7. Kontaktna možnost na spletni strani

Spletna stran AMBICIJ vsebuje kontaktne obrazce, ki omogočajo enostaven in hiter stik s strankami . Če se posameznik odloči za kontakt preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje na obrazcu, samodejno shranijo. Takšne osebne podatke shranimo za namen obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

 

8. Udeležba na dogodkih in splošni pogoji prijave/udeležbe na izobraževanje

a) Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi potekajo dogodki, ki jih organizira AMBICIJ. To obsega način prijave na dogodke, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave od posameznega dogodka pred njegovo izvedbo. Organizator dogodka je AMBICIJ.

Splošni pogoji so sestavni del prijave na vsak dogodek. Posameznik, ki se prijavi na katerikoli dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani AMBICIJ.

b) Prijava na izobraževanje

Prijava na izobraževanje se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani AMBICIJ, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in telefonsko številko). V kolikor je plačnik podjetje in ne fizična oseba sama, se navedejo tudi podatki podjetja. V nekaterih primerih posameznik sporoči tudi svoj EMŠO, datum rojstva ali davčno številko. Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni. Predhodna prijava na izobraževanje je obvezna, saj je število mest omejeno.

S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator izobraževanje snema in/ali fotografira ter po izobraževanju posnetke javno objavi.

Prijava na izobraževanje je možna tudi preko telefona ali osebno.

c) Udeležba na izobraževanju

Odjave možne 7 dni pred terminom/začetkom izobraževanja (v nadaljevanju termin) oziroma z utemeljenim razlogom ter dokazilom (bolezen) najkasneje 3 dni pred terminom, v nasprotnem primeru zaračunamo kotizacijo v celoti. Enako velja za daljša izobraževanja, kjer je prav tako možna odjava 7 dni pred začetkom izobraževanja oziroma z utemeljenim razlogom ter dokazilom (bolezen) najkasneje 3 dni pred začetkom. Če ni navedeno drugače, je v kotizacijo vključeno strokovno predavanje, gradivo, pogostitev (pri izobraževanjih v predavalnici), potrdilo o udeležbi in ostale ugodnosti. Vsem udeležencem omogočamo, da oblikujejo program »po meri« tako, da vsaj 3 dni do termina pošljejo svoja vprašanja v zvezi z vsebino seminarja na e-naslov podjetja: info@ambicij.si . Začetek izobraževanja je mišljen prvi dan, ko se prične izobraževanje.

Vsako izobraževanje (razen morebiti nekaterih kratkih seminarjev ter svetovanj) ima vsaj en odmor. Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju z ustreznim gradivom ter morebitno pogostitvijo med odmorom(a). Vse to je vedno navedeno pri opisu posameznega izobraževanja.

Vsi omenjeni pogoji veljajo tudi za prijave na video/spletno izobraževanje. Video/spletno izobraževanje si slušatelji ogledajo v 4 dneh, kasneje povezava ni več aktivna. 

d) Plačilne obveznosti

Udeleženec izobraževanja se s prijavo zaveže k plačilu zneska izobraževanja, ki je določen s strani podjetja AMBICIJ. Cena in pogoji so ob prijavi znani.
Pri nekaterih izobraževanjih omogočamo plačilo kotizacije v več obrokih in pod določenimi v naprej znanimi pogoji. Obročno plačilo pomeni zgolj način plačevanja in ne prijavo/odjavo slušatelja zgolj na določena predavanja oziroma zgolj na določen del izobraževanja. Udeleženec se s prijavo zaveže k plačilu celotnega zneska šolnine, ne glede na število dejanskih obiskov in ne glede na način plačila. V kolikor udeleženec ne plačuje svojih obveznosti v roku ima organizator pravico in možnost, da udeleženca odjavi, udeleženec pa mora plačati sorazmerni delež glede na število že poslušanih predavanj. 

e) Odpoved dogodka s strani organizatorja

Pridružujemo si pravico, da vsebino dogodka prilagodimo ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodimo ali odpovemo. V primeru morebitne prestavitve ali odpovedi izobraževanja vse prijavljene pravočasno obvestimo, plačane kotizacije pa vrnemo ali pa jih prenesemo na naslednji termin (po dogovoru s prijavljenim). Pridružujemo si pravico do spremembe datuma, ure, izvajalca, ali dvorane oz. lokacije.

f) Uporaba osebnih podatkov

AMBICIJ kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na izobraževanje ali drugače v okviru izobraževanja, se zavezujemo, da bomo vse prejete osebne podatke, navedene ob prijavi, skrbno hranili in uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen, za katerega so bili pridobljeni. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. 

 

9. Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Kot upravljalci podatkov obdelujemo in hranimo osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena, ali če ga evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalec odobri v zakonih ali predpisih, ki  zadevajo upravljavca. Če namen hrambe ni določen, ni primeren ali če poteče rok za hrambo, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami. Izbris je seveda možen tudi na zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali po želji upravljalca.

 

10. Pravice uporabnika

a) Pravica do potrditve

Vsak posameznik ima pravico, da od upravljavca (AMBICIJ) v skladu z veljavno zakonodajo pridobi informacijo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik izkoristiti to pravico, se lahko kadarkoli obrne na kontaktne osebe (zaposlene) pri upravljavcu.

b) Pravica do dostopa

Vsak posameznik ima pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo pridobi informacijo o osebnih podatkih, ki se shranjujejo. Poleg tega evropske direktive in ​​predpisi omogočajo dostop osebam, katerih podatki se hranijo, do naslednjih informacij:

c) Pravica do popravka

Vsak posameznik ima pravico, da od upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ob upoštevanju namena obdelave ima posameznik pravico, da dopolni pomanjkljive podatke.

Če želi posameznik izkoristiti to pravico, se lahko kadarkoli obrne na kontaktne osebe (zaposlene) pri nas.

d) Pravica do izbrisa

Vsak posameznik ima pravico, da upravljavec izbriše osebne podatke, ki se nanj nanašajo.

e)  Pravica do omejitve obdelave podatkov

Vsak posameznik ima pravico, da od upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo pridobi omejitev obdelave podatkov, če velja eno od naslednjih:

 • Posameznik izpodbija točnost osebnih podatkov za čas, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
 • Obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo.
 • Nadzornik ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteva vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov...

f) Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem

AMBICIJ ne uporablja profiliranja na podlagi pridobljenih osebnih podatkov.

 

11. Reklamacije

Morebitne reklamacije sprejemamo v glavni pisarni podjetja AMBICIJ, Ameriška ulica 3, 1000 Ljubljana izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku izobraževanja/opravljene storitve. Na reklamacijo bomo pisno odgovorili v roku treh (3) delovnih dni.