Vodstvo

Direktorica Nataša Rosenstein je magistrica ekonomsko poslovnih ved ter predhodno diplomirana ekonomistka Ekonomske fakultete. Je izkušena računovodkinja, predavateljica ter svetovalka z večletnimi izkušnjami.

V podjetju AMBICIJ je idejni in programski vodja ter vodja računovodstva. Ima tudi status svetovalke za NPK. 

S ciljem zagotavljanja kakovosti produktov podjetja AMBICIJ je leta 2010 uspešno zakjučila tudi izobraževanje za notranjega presojevalca sistema vodenja kakovsti ISO 9001:2008 ter pridobila certifikat "Skrbnik sistema vodenja kakovosti", kar vpliva na zagotavljanje kakovosti storitev podjetja ter doseganje in preseganje pričakovanj strank.

Novembra 2008 je pridobila tudi status vavčerske svetovalke, svoj čas je delovala kot VEM svetovalka, avgusta 2008 pa smo v podjetu AMBICIJ prejeli tudi status izvajalcev usposabljanj v Programu vavčerskega svetovanja in usposabljanja pri Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Naj omenimo tudi mesec november 2007, ki je prinesel priznanje za sodelovanje pri najboljšem slovenskem svetovalnem projektu. Priznanja in nagrado Feniks je podelilo Združenje za management consulting v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 

V podjetju smo prepričani, da je znanje naše glavno orodje za doseganje zastavljenih ciljev, zato tudi sami delujemo po načelu slogana podjetja "Znanje za uspeh, rast in razvoj!" ter nenehno pridobivamo nova in aktualna znanja.

Naše podjetje to pričakuje in zahteva tudi od svojih partnerjev, zato že od obstoja sodelujemo le z najboljšimi strokovnjaki, predavatelji in podjetji z različnih področij.