Priročnik: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE delodajalci (FURS); 17. 6 (2)

Vprašanja in odgovori FURS-a so vam na voljo tukaj.