Obdavčitev slovenskih rezidentov, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu

Dohodke iz delovnega razmerja, dosežene v tujini, mora davčni zavezanec napovedati v:

  • medletnih napovedih za odmero akontacije dohodnine in
  • ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, in če mu ta ni bil izdan, v letni napovedi odmere dohodnine do 31. 7. tekočega leta za preteklo leto.

VEČ SI OGLEJTE V BROŠURI FURS-A (TUKAJ)