Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu - ENO

Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) je namenjena vpisu in javni objavi pravno pomembnih podatkov o nevladnih organizacijah v javnem interesu. ENO v elektronski obliki vzpostavi (14. 10. 2018) in vodi AJPES na podlagi podatkov ministrstev, pristojnih za podelitev in odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu. ENO. 

 

Vir podatkov: ministrstva pristojna za podelitev in odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu ter Poslovni register Slovenije.

Osveževanje:   podatki so v ENO vneseni neposredno po vpisu s strani ministrstev. Podatki, katerih vir je PRS, se dnevno osvežujejo po stanju prejšnjega dne.

 

VIR: AJPES