Pravno - informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

PIS povezuje registre in zbirke državnih organov in Javnega podjetja Uradni list RS, med katerimi je osrednji del Register predpisov Republike Slovenije (RPS). RPS vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo oziroma, ki neposredno veljajo.


Podatki o predpisu se prikazujejo v OSNOVNEM, STROKOVNEM in ANALITIČNEM prikazu.


Povezave med zbirkami omogočajo enotne identifikacijske oznake EVA, EPA, SOP.


Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo upravlja, vodi in koordinira PIS. Državni organi so skrbniki zbirk in registrov za svoja delovna področja, ki se povezujejo v PIS.

 

Brezplačen dostop do PisRS vam je na voljo tukaj.

 

 

VIR: PisRS