Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

2. 7. 2021 je bil objavljen Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, ki vam je na voljo tukaj.