Del plače za poslovno uspešnost (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada)

Ovire za izplačilo 13. plače trenutno ne predstavlja koriščenje pomoči iz naslova ukrepov, sprejetih z interventnimi ukrepi za zajezitev epidemije covida-19, kjer je določeno, da morajo poslovni subjekti vrniti prejeta sredstva finančne pomoči le v primeru izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020. Torej izplačila zaposlenim so mogoča.

Pozor! Vezano na omejitve iz interventne zakonodaje pomeni, da če mora delodajalec kriterije za ugodnejšo davčno obravnavo določiti v internem aktu, morajo biti ti enotni za vse delavce, in iz njih ne sme izločiti poslovodje. Če bi ga, potem ne bi dosegel kriterijev po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. Ker v kolikor ima tudi poslovodna oseba status delavca, je pogoj po ZDoh-2 izpolnjen le, če je tudi za poslovodne osebe določena pravica in merila do izplačila dela plače v splošnem aktu delodajalca. Lahko pa delodajalec iz kriterij v internem aktu izloči poslovodjo, vendar potem izplačilo poslovne uspešnosti ne bo ugodneje davčno obravnavano, ampak mora od dohodka obračunati, odvesti in plačati vse davke in prispevke.

Predvsem bodite pozorni na zadnji pogoj. V kolikor ste v letu 2020 že izplačali 13. plačo, bo morebitno izplačilo v letu obdavčeno z dohodnino. V kolikor pa ne želite plačati dohodnine (v primeru izplačila v letu 2020), morate izplačilo 13. plače prestaviti na leto 2021. 

 

OPOMBA: Upoštevati morate kolektivno pogodbo, pogodbe o zaposlitvi, interne akte in vse interventne zakone...

Preberite več