Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost objavljenih v Uradnih listih RS, št. 86/16 in 50/17

 

V Uradnih listih Republike Slovenije, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016 in 50/17 z dne 15. 9. 2017 sta bila objavljena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.
 
Pravilnik, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50/17 z dne 15. 9. 2017 je začel veljati naslednji dan po objavi. Določbe, ki se nanašajo na pavšalno nadomestilo ter novi Priloga XII in Priloga XIII se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.
 
Pravilnik, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016 je začel veljati 1. januarja 2017.
 
Spremembe zakonodaje na področju DDV si preberite v priročniku!
 
Vabljeni tudi na naša davčna izobraževanja - tukaj.