Koledar obveznosti

18
dec
2019

Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

.
19
dec
2019

Obvezni večstranski pobot (AJPES)

.
20
dec
2019

Plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, obrazec OPSVL (FURS, eDavki) - obračun do 15. v mesecu

.
20
dec
2019

Plačilo prispevkov za samozaposlene (s.p.); obrazec OPSVZ (FURS; eDavki) - obračun do 15. v mesecu

.
20
dec
2019

Plačilo pavšalnih prispevkov za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic - pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

.
20
dec
2019

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O); VIES-KP - (FURS)

.
31
dec
2019

Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju (AJPES)

.
31
dec
2019

REK-1, REK-1a, REK-1b, REK-2 (eDavki, na dan izplačila)

.
31
dec
2019

Obračun (Obrazec DDV-O) in plačilo DDV (FURS)

.
31
dec
2019

Poročilo o dobavah (76.a člen) - pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

.