Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

FURS v pojasnilu št. 4234-31474/2018-2 navaja:

V zvezi z novim preskusnim postopkom za merjenje emisij CO2 motornih vozil in posledično vplivom na odmero davka na motorna vozila, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo.

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2017/1151 je bil uveden nov regulativni preskusni postopek za merjenje emisij CO2 in porabe goriva pri lahkih vozilih, t. i. globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila (WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Nov regulativni preskusni postopek WLTP nadomešča novi evropski vozni cikel (NEDC - New European Driving Cycle), ki se je trenutno uporabljal v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 692/2008. S preskusnim postopkom WLTP naj bi se določile vrednosti emisij CO2 in porabe goriv, ki bodo bolj reprezentativne za dejanske razmere, saj se je ugotovilo, da podatki o porabi goriva in emisijah CO2 vozil, preskušanih v skladu z NEDC, niso več ustrezni in ne odsevajo resničnih emisij. Poleg realnejših podatkov o porabi goriva in emisijah CO2 preskusni postopek WLTP oblikuje tudi svetovni okvir za preskušanje vozil, ki vodi k boljši mednarodni usklajenosti preskusnih zahtev.

 

Preskusni postopek WLTP se uvaja postopno, in sicer od 1. 9. 2017 za nove tipe vozil, od 1. 9. 2018 pa za vsa nova vozila. Od 1. 9. 2019, ko bodo opuščena tudi vozila iz zaključka serije, ki so homologirana in izmerjena v skladu s preskusnim postopkom NEDC, se bodo vsa nova osebna vozila, dana na trg Unije, preskušala v skladu z novim preskusnim postopkom WLTP.

Zaradi preskusnih pogojev, ki bolj ustrezajo dejanskim voznim pogojem, je poraba goriva in emisije CO2, izmerjene v skladu s postopkom WLTP, pogosto višja v primerjavi z vrednostmi, izmerjenimi s postopkom NEDC. Z namenom, da bi se upoštevala razlika v ravneh emisij CO2, izmerjenih v skladu z obstoječim preskusnim postopkom NEDC oziroma novim preskusnim postopkom WLTP, se je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1153 določila metodologija za korelacijo navedenih vrednosti, da se bo lahko ugotovila skladnost proizvajalcev s cilji specifičnih emisij CO2 v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009. Tako se bo določala referenčna vrednost emisij CO2 na podlagi NEDC s simulacijami (t.i. vrednost CO2 NEDC). Omenjena izvedbena uredba določa metodologijo za korelacijo emisij CO2, izmerjenih v skladu s preskusnim postopkom WLTP, z emisijami CO2, določenimi v skladu z Uredbo (ES) št. 692/2008, ki določa preskusni postopek NEDC.

Na podlagi navedenega je med postopnim uvajanjem preskusnega postopka WLTP predviden v certifikatu o skladnosti (t.i. Certificate of Conformity - COC dokument) podatek o vrednosti porabe goriva in emisij CO2, homologirane in izmerjene v skladu s preskusnim postopkom NEDC in/ali WLTP. Za nova osebna vozila, homologirana v skladu s preskusnim postopkom WLTP, bodo tako v COC dokumentu navedena dva podatka o emisijah CO2, in sicer: vrednost CO2 WLTP in vrednost CO2 NEDC. Za rabljena vozila se predvideva samo en podatek, in sicer izmerjena vrednost CO2 NEDC. Navedeni podatki o emisijah CO2 v COC dokumentu se bodo identično prepisovali v potrdilo o skladnosti oz. v izjavo o emisijski ustreznosti vozil. V polje CO2 je sedaj možno vpisati obe vrednosti NEDC in WLTP, ločeni s poševnico ('/'). Vrednost pred poševnico pomeni vrednost CO2, izmerjeno po preskusnem postopku NEDC, vrednost za poševnico pa vrednost CO2, izmerjeno po preskusnem postopku WLTP. V obeh primerih se vpisuje podatek kombiniranih izpustov. V primeru, da je v to polje vpisan samo en podatek brez poševnice (v polju vpisana zgolj ena numerična vrednost), se smatra, da je vpisana vrednost emisije CO2 pridobljena po preskusnem postopku NEDC. Javna agencija RS za varnost prometa je pojasnila, da mora biti za konkretno vozilo podatek o emisijah CO2 vozila določen in ne kot vrednost v razponu (od do).

Ker se je v letu 2010 z novelo Zakona o davku na motorno vozilo (Uradni list RS, št. 9/10; ZDMV-C) davčna stopnja vezala tudi na okoljske komponente vozila (npr. izpust CO2, stopnja izpusta Euro, izpust trdnih delcev), se pri odmeri davka na motorna vozila v skladu z določbami omenjenega zakona upoštevajo podatki o izpustih CO2 vozil, ki so za posamezno vozilo razvidni iz izjave o emisijski ustreznosti vozil oz. potrdila o skladnosti.

Glede na to, da se pri določitvi stopnje davka na motorna vozila, v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila, upošteva izpust CO2 motornega vozila, se v primeru, ko je v potrdilu o skladnosti oziroma v izjavi o emisijski ustreznosti vozila navedena tako vrednost CO2 WLTP kot tudi vrednost CO2 NEDC, za namen odmere davka na motorna vozila upošteva podatek o vrednosti CO2 NEDC.

 

VIR: FURS

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Julij 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4