Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

V Uradnem listu RS št. 5/2018 je bil objavljen naslednji 

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

 

1. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16) od januarja 2018 dalje znašajo:
I.
tarifni razred
459,02
II.
tarifni razred
520,94
III.
tarifni razred
583,01
IV.
tarifni razred
644,97
V.
tarifni razred
753,80
VI./1
tarifni razred
975,47
VI./2
tarifni razred
1152,83
VII.
tarifni razred
1463,22
VIII.
tarifni razred
1684,92«
2. člen 
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13) in Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 52/16) ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. januarja 2018
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje papirne in papirno predelovalne industrije 
Predsednik Upravnega odbora 
Tadej Gosak
po pooblastilu 
Petra Prebil Bašin l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za les in papir 
Podpredsednica 
Maja Menard Cedilnik l.r.
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
Predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije 
Predsednica 
Nives Hrovat l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17. 1. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-35 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalna dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 9/12.
 
VIR: Uradni list RS

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Februar 2019
P T S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3