Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji določa:

 

Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi dogovora o določitvi višine regresa za letni dopust za leto 2019.
2. člen 
(regres za letni dopust za leto 2019) 
 
Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 znaša 886,63 eurov in se izplača pri plači za mesec maj 2019.
Ne glede na prejšnji odstavek znaša regres za letni dopust v letu 2019 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050 eurov.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-473/2019/3
Ljubljana, dne 13. maja 2019
EVA 2019-3130-0014
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
   
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj
   
Mag. Ksenija Klampfer ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
   
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič
   
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
po pooblastilu 
mag. Katarina Markič
   
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar
   
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik
   
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Matej Velenšek
   
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar
   
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek
   
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
   
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
NI PODPISAL
   
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan
   
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus
   
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
   
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar
   
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
   
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
po pooblastilu 
mag. Simeona Rogelj
   
 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič
   
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
po pooblastilu Andrej Modic
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš
   
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL
   
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
   
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
   
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh
   
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
   
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak
   
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
NI PODPISAL
   
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič
   
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
   
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL
   
 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
NI PODPISAL
   
 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
   
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Aljoša Čeč 
NI PODPISAL

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 5. 2019 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-35 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/10.

Prijava na e-novice

captcha 

Koledar izobraževanj

Avgust 2019
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1