Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

 

ZDR-1 ne določa zgornje meje letnega dopusta. Za določeno področje lahko tako omejitev sprejme zakonodajalec (npr. za zaposlene v javnem sektorju) ali socialni partnerji v kolektivnih pogodbah (zaposleni v zasebnem sektorju).

 

ZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki je štiri tedne (ne glede na polni ali polovični delovni čas). Najprej se za odmeri minimalno število dni letnega dopusta, nato pa se prištevajo dodatni dnevi glede na kriterije v ZDR-1 oziroma glede na kriterije določeni v veljavnih kolektivnih pogodbah.

 

MDDSZ na svoji spletni strani navaja, tudi sledeče:

Ker imajo delavci različno razporeditev delovnih dni v tednu, zakon določa, da je od tega odvisno tudi minimalno število dni letnega dopusta. Minimalno trajanje štirih tednov se preračuna po številu delovnih dni v delovnem tednu, ki po razporedu delovnega časa velja za posameznega delavca. To pomeni, da ima delavec, ki ima petdnevni delovni teden, pravico do minimalnega dopusta 20 dni (4 x 5 dni), delavec, ki ima razporejeno delo na štiri delovne dni na teden 16 dni (4 x 4 dni), delavec, ki ima šest-dnevni delovni teden pa 24 dni (4 x 6 dni) minimalnega letnega dopusta. Zakon ne določa natančnejših pravil za preračun v primerih, ko ima delavec neenakomerno razporeditev delovnega časa, tako da na primer en teden dela 6 dni, naslednji teden pa 4 delovne dni na teden. V takem primeru se praviloma izhaja iz povprečne razporeditve števila delovnih dni na teden v določenem obdobju, natančnejše metode pa praviloma oblikujejo v praksi delodajalci sami.