Ambicij - O Nas

ambicij - kontakti

facebook mali

 

 

1) Če traja službeno potovanje v Sloveniji:

- nad 12 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine 21,39 € (prej 15,02);

- nad 8 do 12 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 10,68 € (prej 7,51);

- nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 7,45 € (prej 5,26).

 

Trajanje potovanja

Cela dnevnica

Z vključenim zajtrkom

nad 12 do 24 ur 21,39 EUR 19,25 EUR (- 10 %)
nad  8 do 12 ur 10,68 EUR 9,08  EUR (- 15%)
nad 6 do 8 ur 7,45 EUR