Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic Koronavirusa (FURS, 20.3)

Določbe na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020. Ukrepi so določeni v:


- Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
- Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov


V nadaljevanju na kratko izpostavljamo konkretne ukrepe na davčnem področju:

 

Preberite več