Pripada mi mesečni temeljni dohodek v času od januarja do marca. Ali to vpliva na pravico do delne povrnitve izgubljenega dohodka?

Da, obe pravici se izključujeta. Če vam za določeno obdobje (npr. februar) pripada mesečni temeljni dohodek (MTD) na podlagi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), za to obdobje niste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka. V primeru, da je bilo povračilo izgubljenega dohodka že izplačano, se mesečni temeljni dohodek za posamezen mesec zmanjša za višino že izplačanega povračila izgubljenega dohodka.

 

VIR: FURS