Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje epidemija COVID-19

Kako se javnemu uslužbencu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od vključno 11. 5. 2020 dalje?

Javnemu uslužbencu se skladno z določbami Aneksa za dneve prisotnosti na delu od vključno 11. 5. 2020 dalje povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če je ta za javnega uslužbenca možen, torej, če javni prevoz obstaja, če ga je glede na delovni čas javnega uslužbenca možno uporabiti in če uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca ne pomeni več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada, če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela.

Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini mesečne oz. dnevnih vozovnic je Ministrstvo za javno upravo že zavzelo stališče, da je treba javnemu uslužbencu povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini celotne cene mesečne vozovnice v primeru, ko je povračilo mesečne vozovnice javnemu uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov na delo in z dela v višini cene javnega prevoza, nižje, kot znaša strošek povrnitve javnega prevoza na podlagi dnevnih vozovnic. Akti, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, v povezavi z 2. členom Zakona o javnih financah (načelo učinkovitosti in gospodarnosti rabe javnih sredstev) namreč ne dajejo pravne podlage za povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ko je povračilo dnevnih vozovnic za javni prevoz cenejše.

 

VIR: MJU