Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo v 2020

V Uradnem listu RS št. 11/2020 je bila objavljena naslednja Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo:

1. člen 
V obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,05 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 eura.
 
KONČNA DOLOČBA 
 
2. člen 
Ta odredba začne veljati 1. marca 2020.
 
VIR: Uradni list RS