Višje izplačilo regresa 2019

 

Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, bo razbremenjen obdavčitve. V kolikor pa bo znesek regresa za letni dopust presegal 100 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, pa bo razlika obdavčena. Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do višini zadnje znane povprečne plače).

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Vendar mora biti izplačan najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače, kot to določa Zakon o delovnih razmerja, kar znese 886,63 evra. Upoštevati je potrebno tudi kolektivne pogodbe.

Vsi, ki so regres za letni dopust že prejeli, bodo s strani davčnega organa na podlagi odločbe prejeli znesek preveč izračunane in odtegnjene akontacije dohodnine. Odločbo bo davčni organ izdal najkasneje do 30. 6. 2019. V kolikor je bi znesek regresa višji od 70% povprečne plače, bodo zavezanci dobili vrnjen tudi znesek preveč plačanih prispevkov.