Obračun potnih stroškov in dnevnic s knjiženjem v računovodskem programu Minimax, 2019

"Najbolj všeč mi je bilo povezovanje teorije s prakso in praktičnim delom v programu..."