09
mar
2021

2 dnevna Šola/tečaj: Izdelava letnih bilanc in davčnega obračuna (Termin: 9. in 16. 3. 2021) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem (VIDEO SPLETNO IZOBRAŽEVANJE)

09.03.2021 09:00 - 16.03.2021 14:00
Kotizacija: 358 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video spletno izobraževanje v  skupnem trajanju cca. 8 h + 2 h v živo preko spleta, ko bomo odgovarjali tudi 

na vaša vprašanja.

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc in davčnega obračuna. Dobili boste vse napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. Zadnji dan je namenjen tudi pripravi davčnega obračuna. Izobraževanje zajema vse, kar potrebujete za zaključek poslovnega leta. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja) ter davčni obračun. Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

09
mar
2021

Video spletni seminar 4 h + 1 h v živo preko spleta: Prvič delam bilanco/letno poročilo za majhno podjetje in s.p. (Termin: 9. 3)

09.03.2021 14:00 -19:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, 

ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja.

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc. Dobili boste napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov za leto 2020.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja).

Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

12
mar
2021

Novo! Video spletni seminar + 1 h v živo: Časovne razmejitve, knjiženje in vpliv na bilance

12.03.2021 10:30 -14:00
Kotizacija: 159 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 2 h + 1 h v živo preko spleta, ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja

 

Za pravilno izkazovanje poslovnega izida obračunskega obdobja je treba stroške, odhodke in prihodke, ki se ne nanašajo nanj, ustrezno razmejiti v času. Tiste, ki so že nastali, a na poslovni izid še ne vplivajo, je treba odložiti v naslednja obdobja. Tiste, ki še niso nastali, a na poslovni izid že vplivajo, pa je treba vračunati vnaprej. Zneski časovnih razmejitev morajo biti utemeljeni in pravilni. Imajo pa tudi velik vpliv na bilance.

Na seminarju bomo pogledali, kako se pripoznavajo in razvrščajo časovne razmejitve.

Posebej bomo pogledali aktivne in pasivne časovne razmejitve, ter v katerih primerih se jih v praksi uporablja.

Poleg teoretične predstavitve bo na predavanju predstavljeno tudi knjiženje teh dogodkov. 

 

 

18
mar
2021

Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA s knjiženjem na računalniku (Začetek: marec 2021) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem; NPK računovodja, knjigovodja ****skupina se že polni!

KOTIZACIJA: 1.195 EUR + 22% DDV (skupaj 1.458 EUR). Vključuje udeležbo na vseh srečanjih po programu, gradivo, pogostitev, dostop do računovodskega programa za namene izobraževanja ter diplomo AMBICIJ akademije. Možnost plačila v obrokih in popusta!
Šola/tečaj RAČUNOVODSTVA s knjiženjem na računalniku (Začetek: marec 2021) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem; NPK računovodja, knjigovodja ****skupina se že polni!

VABIMO VAS V

ŠOLO (TEČAJ) RAČUNOVODSTVA S KNJIŽENJEM NA RAČUNALNIKU

- za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem

 

- 11 intenzivnih izobraževanj (cca. 66 ur) + dodatno samostojno delo (cca. 64 ur) =  skupaj cca. 130 ur

- poudarek na praktičnih informacijah, praktičnemu delu in knjiženju

- udeleženci dosegajo res dobre rezultate glede pridobljenega znanja

- tekom izobraževanja imate svojega mentorja

- knjiženje na računalniku v ustreznem računovodskem programu

- primerno za začetnike in osebe z osnovnim znanjem

- posebne izobrazbe in izkušenj ne potrebujete

- primerno za vse, ki si želite veliko znanja in uporabnih informacij iz prakse

- primerno za vse, ki želite spoznati celotno računovodstvo in tudi knjiženje v praksi; v računovodskem programu

- poudarek na knjiženju pri podjetjih in samostojnih podjetnikih

- kasneje vam nudimo tudi individualne inštrukcije/svetovanja - več

 

 *OPOMBA: V kolikor iščete praktično izobraževanje, kjer se boste naučili knjiženja v računovodskem programu, teorijo in zakonodajo pa naučili na primerih iz prakse, potem je naš tečaj prava izbira. Zelo je primeren tudi za tiste, ki se pripravljate na NPK (izpit za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK računovodja ali knjigovodja). Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

 

Pristop k izpitu ni obvezen! Možnost plačila v 12 obrokih; pri enkratnem plačilu priznamo popust! Z vami bodo izkušene predavateljice/računovodkinje z bogatimi izkušnjami! Naučili se boste knjiženja/računovodstva tudi v programu! Predznanje ni potrebno! Omejeno število prostih mest, zato si čim prej zagotovite prosto mesto - oddajte prijavo (spodaj)!

 

09
apr
2021

Video spletni seminar 4 h + 1 h v živo preko spleta: Potni nalogi, dnevnice, bonitete ter druga izplačila zaposlenim v 2021

09.04.2021 09:00 -14:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, 

ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja.

Povračila stroškov zaposlenim pripadajo na podlagi Zakona o delovnih razmerjih. Višino teh stroškov določa kolektivna pogodba posameznega področja. Poleg pravic ki pripadajo, pa obdavčenje stroškov določa Zakon o dohodnini.

Da bi se izognili neprijetnostim pri izplačilih, si bomo na seminarju pogledali pravilnost obračunov in izplačil potnih stroškov ter ostalih stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz na delo in iz dela, terenski dodatek).

Poseben poudarek bomo namenili obračunu in izplačilu povračil za službena potovanja v Sloveniji in tujini ter izplačila stroškov napotenim delavcem. Na tem področju namreč obstajajo večne dileme, zato vas bomo na praktičnem izobraževanju seznanili kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške in druga povračila v zvezi z delom. Prikazali bomo praktične primere, s pomočjo katerih se boste udeleženci naučili pravilnega dela in se seznanili z zakonskimi podlagami.

Pogledali bomo tudi kaj se za zaposlene šteje kot boniteta, izračun višine bonitete, predvsem pri uporabi službenih vozil v zasebne namene ter kako boniteta vpliva na plačo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in želite dobiti odgovore na vaša vprašanja.

15
apr
2021

SEMINAR: Branje in analiza bilanc (Termin: 15. april)

Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

 

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc (zaključnih računov/bonitetnih izkazov). Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance, kako jih analizirati ter kako pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh.

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri. 

Seminar je primeren za gospodarstvo kot tudi za javni sektor. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj je primeren za osebe brez nekega poglobljenega predznanja pa tudi za tiste, ki že imate več znanja s tega področja, ter želite osvežiti in potrditi svoje znanje. 

16
apr
2021

Video spletni seminar 4 h + 1 h v živo preko spleta: Povračila potnih stroškov in ostalih povračil v zvezi z delom v JAVNEM SEKTORJU

16.04.2021 09:00 -14:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, 

ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja.

Povračila stroškov zaposlenim pripadajo na podlagi Zakona o delovnih razmerjih. Višino teh stroškov v javnem sektorju določa Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Kolektivna pogodba za negospodarstvo ter področne kolektivne pogodbe posameznega področja. Poleg pravic ki pripadajo, pa obdavčenje stroškov določa Zakon o dohodnini.

Da bi se izognili neprijetnostim pri izplačilih, si bomo na seminarju pogledali pravilnost obračunov in izplačil potnih stroškov ter ostalih stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz na delo in iz dela, terenski dodatek), ki velja za javni sektor.

Poseben poudarek bomo namenili obračunu in izplačilu povračil za službena potovanja v Sloveniji in tujini. Na tem področju namreč obstajajo večne dileme, zato vas bomo na praktičnem izobraževanju seznanili kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške in druga povračila v zvezi z delom. Prikazali bomo praktične primere, s pomočjo katerih se boste udeleženci naučili pravilnega dela in se seznanili z zakonskimi podlagami.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in želite dobiti odgovore na vaša vprašanja.

30
apr
2021

Video spletni seminar 4 h + 1 h v živo: POGLOBLJEN OBRAČUN PLAČ 2021 teorija s praktičnimi primeri, izračuni, covid... ***zbiramo informativne predprijave

30.04.2021 09:00 -14:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja

Vabimo vas na POGLOBLJENO, praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo. Nekaj časa bomo namenili tudi knjiženju, zaradi COVID ukrepov v povezavi s plačami. 

Poudarek bo na bolj zahtevnih primerih obračunavanja plač in drugih prejemkov v gospodarskih družbah in pri s.p.-jih, zato je potrebno neko osnovno predznanje s tega področja.

 

 

***zbiramo informativne predprijave! V kolikor ste zainteresirani za seminar nam čim prej pišite.

31
maj
2021

Video spletni seminar 4 h + 1 h v živo preko spleta: Poglobljeno branje in analiza bilanc ***zbiramo informativne predprijave

31.05.2021 09:00 -14:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja

Za vse, ki želite poglobiti znanje s področja branja in analiziranja bilanc/zaključnih računov, smo pripravili poglobljeno izobraževanje/seminar na temo branja in analize bilanc, kjer bomo osvežili znanje in ga še poglobili.

CILJ IZOBRAŽEVANJA: 

Na izobraževanju boste utrdili in še poglobili znanje s tega področja ter pridobili veščine poglobljenega branja in analiziranja bonitetnih/zaključnih poročil (BILANCA STANJA...). Pridobljeno znanje pa vam bo sigurno v pomoč pri oblikovanju pravih poslovnih odločitev.

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.

Seminar je primeren za gospodarstvo kot tudi za javni sektor.