28
feb
2020

Individualne inštrukcije/svetovanje pri pripravi vaše letne bilance (datum in ura po dogovoru)

28.02.2020 09:00
Po dogovoru

Individualne inštrukcije (svetovanje) pri pripravi vaše letne bilance so primerne za vse, ki želite bilanco oddati sami, a potrebujete še kakšno svetovanje in napotke.

Za datum, uro in trajanje se dogovorimo skupaj. Pošljite neobvezujoče povpraševanje.

11
mar
2020

SEMINAR: Prvič delam bilanco/letno poročilo za majhno podjetje in s.p. za leto 2019 (popoldanski termin!)

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc. Dobili boste napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov za leto 2019.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja).

Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

11
mar
2020

2 dnevna Šola/tečaj: Izdelava letnih bilanc in davčnega obračuna (Termin: 11. 3 in 19. 3. 2020) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem *popoldanski termin!

Kotizacija: 318 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabljeni na izobraževanje, kjer boste spoznali temeljna pravila sestavljanja letnih poročil/bilanc in davčnega obračuna. Dobili boste vse napotke, znanje in navodila za pravilno izdelavo bilanc/zaključnih računov.

Delali bomo na konkretnih bruto bilancah tako da bo izobraževanje res zelo praktično in intenzivno. Naučili se boste brati bruto bilanco in iz nje ročno izdelali Izkaz poslovnega izida, Bilanco stanja ter izračunali dobiček ali izgubo iz poslovanja. Zadnji dan je namenjen tudi pripravi davčnega obračuna. Izobraževanje zajema vse, kar potrebujete za zaključek poslovnega leta. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem, ki iščete praktično izobraževanje s tega področja in se želite naučiti kako pravilno pripraviti zaključne račune/bilance (izkaz uspeha in bilanco stanja) ter davčni obračun. Primerno je za začetnike in tiste, ki želite osvežiti in utrditi svoje znanje. 

18
mar
2020

SEMINAR: Obračun plač, potni stroški, regres, odpravnine in druga izplačila v 2020

Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na praktično delavnico s področja obračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Tematika bo predstavljena s pravnega, računovodskega in davčnega vidika.

Predstavili vam bomo praktične izračune aktivnih prejemkov fizičnih oseb in kako jih je potrebno knjižiti in jih poročati na REK obrazcih v letu 2020.

31
mar
2020

Hitra priprava na izpit za NPK računovodja/knjigovodja (2 dni)

Kotizacija: 298 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

V kolikor že imate predznanje in iščete izobraževanje, na katerem bi osvežili in utrdili svoje znanje, ter se spoznali z nalogami s katerimi se lahko srečate na NPK izpitu vas vabimo, da se nam pridružite na 2 dnevnih pripravah.

2 dnevne intenzivne priprave so primerne tako za tiste, ki boste šli opravljati izpit za NPK računovodjo in tudi tiste, ki boste šli na izpit za NPK knjigovodjo.

 

09
apr
2020

SEMINAR: Branje in analiza bilanc

Kotizacija: 169 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Praktičen seminar je primeren za vse, ki želite osvojiti, pridobiti in osvežiti znanje s področja branja in analize bilanc (zaključnih računov/bonitetnih izkazov). Na seminarju boste med drugim spoznali kako brati bilance, kako jih analizirati ter kako pridobljene informacije uporabiti pri sprejemanju poslovnih odločitev in poslovanju na sploh. Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri. 

Seminar je primeren za gospodarstvo kot tudi za javni sektor. Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj je primeren za osebe brez nekega poglobljenega predznanja pa tudi za tiste, ki že imate več znanja s tega področja, ter želite osvežiti in potrditi svoje znanje. 

15
apr
2020

2 dnevna Šola/tečaj OBRAČUN PLAČ s knjiženjem na računalniku (Termin: 15. in 22.4)

15.04.2020 09:00 - 22.04.2020 14:00
Kotizacija: 298 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo. Znanje pa bomo na koncu utrdili še s praktičnimi vajami na računalniku, v ustreznem računovodskem programu.

Na začetku bomo torej čas namenili teoriji, ki jo bomo podkrepili s številnimi aktualnimi primeri in izračuni iz prakse, kar bo odlična podlaga za praktično delo na računalniku. 

Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. 

Izobraževanje izvajamo tako, da lahko pridobljene veščine in znanje takoj uporabite v praksi. Prednost šole je kombinirano, izkustveno učenje.

21
apr
2020

SEMINAR: Priprava izkaza denarnih tokov - praktično in aktulano

21.04.2020 09:00 -14:00
Kotizacija: 179 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Vabimo vas na praktično izobraževanje s področja priprave, razumevanja in analiziranja izkaza denarnih tokov.

Na izobraževanju boste prejeli praktične napotke glede izdelave izkaza denarnih tokov in na konkretnih primerih naredili primer obračuna. Izdelali bomo tudi načrt denarnih tokov za prihodnja obdobja. Hkrati boste bolje razumeli posamezne postavke izkaza in znali prebrati izkaz denarnih tokov tudi drugih podjetij. S pridobljenimi znanji boste lažje pripravili tudi načrtovan izkaz denarnih tokov.

Vsebina bo podana na enostaven in jasen način.

05
maj
2020

ŠOLA/TEČAJ KNJIGOVODSTVA - s knjiženjem na računalniku (Termin: začetek 5. maj) - za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem - POPOLDANSKI TERMIN!

05.05.2020 16:30 - 26.05.2020 20:30

 

- 4 intenzivna izobraževanja + dodatno samostojno delo

- knjiženje v programu in dostop do računovodskega programa tekom izobraževanja za utrjevanje znanja

- bogat vsebinski program s predavatelji/strokovnjaki iz prakse

- praktično delo/primeri iz prakse, za poglobitev in utrditev vašega znanja

- program prilagodimo vašim željam in pričakovanjem

- odgovarjamo in rešujemo vaša vprašanja/težave/dileme

 

Po uspešno končani šoli prejmete diplomo AMBICIJ akademije, ki potrjuje uspešno opravljeno Šolo knjigovodstva.  

Šola knjigovodstva je namenjena vsem, ki želite hitro in enostavno pridobiti praktično in teoretično znanje ter izkušnje s knjigovodstvom. Skozi teorijo in praktične vaje se boste na ustreznem računovodskem programu naučili knjižiti najpogostejše poslovne dogodke. Po skupnem knjiženju poslovnih dogodkov bomo skupaj sestavili tudi davčni obračun, izkaz poslovnega izida ter medletno in letno bilanco stanja. Z dodatnimi samostojnimi nalogami pa boste še utrdili znanje.

Posebnega predznanja in izobrazbe ne potrebujete, saj bo vsebina podana na razumljiv in enostaven način. Šola je primerna za začetnike in za tiste, ki imate osnovno znanje z omenjenega področja. Zelo je primerna tudi za vse, ki si želite sami voditi svoje računovodstvo. 

07
maj
2020

Šola/tečaj POGLOBLJENEGA KNJIGOVODSTVA + SRS (Termin: začetek 7. maj) - popoldanski termin!

Kotizacija: 560 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

VABIMO VAS V

ŠOLO/TEČAJ POGLOBLJENEGA KNJIGOVODSTVA + SRS

Začetek: 7. maj, popoldanski termin

 

- 4 intenzivna izobraževanja

- prejmete e-gradivo in SRS-je v elektronski obliki

- bogat vsebinski program s predavatelji/strokovnjaki iz prakse

- predvsem praktično delo/primeri iz prakse, za poglobitev in utrditev vašega znanja

- program prilagodimo vašim željam in pričakovanjem

- odgovarjamo in rešujemo vaša vprašanja/težave/dileme

Po uspešno končani šoli prejmete diplomo AMBICIJ akademije, ki potrjuje uspešno opravljeno Šolo poglobljenega knjigovodstva.  

Vabljeni na praktično izobraževanje, kjer bomo na enostaven in praktičen način obravnavali knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov, ki se pogosto pojavljajo v praksi. Vse v skladu z aktualnimi SRS-ji, ki jih boste tekom izobraževanja tudi dobro spoznali. Izobraževanje je zelo praktično naravnano, saj bomo že od samega začetka obravnavali in knjižili različne poslovne dogodke in na koncu obravnavali tudi smernice za izdelavo letnih poročil/bilanc.