24
okt
2023

Video spletni seminar: Obračun plač in obdavčitev različnih izplačil po ZDOH-2AA (Termin: video + zoom srečanje 24.10)

24.10.2023 09:00 -10:00
Kotizacija: 189 EUR + DDV

Video seminar v trajanju cca. 4 h + 1 h v živo preko spleta, ko bomo odgovarjali tudi na vaša vprašanja

Vabimo vas na aktualni enodnevni seminar, kjer se bomo posvetili obračunavanju plač in obdavčitvi različnih izplačil fizičnim osebam, s katerimi se srečujemo v praksi. Predstavljene bodo tudi pomembnosti iz prakse, ki jih morate upoštevati pri rednih in izrednih izplačilih. 

Ukvarjali se bomo torej kako pravilno obračunati plače in tudi z davčnimi vprašanji ter dilemami, s katerimi se danes najpogosteje srečujemo (npr. izplačila bonitet, izplačila neplačanih odsotnosti iz delovnega mesta, izplačila potnih stroškov in dnevnic, izplačila regresov, izplačila jubilejnih nagrad, izplačila odpravnin,...).

Seminar je primeren za začetnike in osebe z osnovnim predznanjem, ter tistim ki želite osvežiti svoje znanje. 

26
okt
2023

Seminar v predavalnici: Obračun plač 2023 - POGLOBLJENO (Termin: 26.10)

26.10.2023 09:00 -14:00
Kotizacija: 220 EUR + DDV (popuste in možnost plačila v obrokih si oglejte v opisu dogodka)

Seminar v predavalnici! Praktično, aktualno...

Vabimo vas na POGLOBLJENO, praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil v 2023 in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo. 

Poudarek bo na bolj zahtevnih primerih obračunavanja plač in drugih prejemkov v gospodarskih družbah in pri s.p.-jih, zato je potrebno neko osnovno predznanje s tega področja. 

 

30
nov
2023

Video seminar: Poglobljeno branje in analiza bilanc (Termin: ogled po vaši želji)

30.11.2023
Kotizacija: 159 EUR + DDV

Video seminar v trajanju cca. 4 h preko spleta

Za vse, ki želite poglobiti znanje s področja branja in analiziranja bilanc/zaključnih računov, smo pripravili poglobljeno izobraževanje/seminar na temo branja in analize bilanc, kjer bomo osvežili znanje in ga še poglobili.

CILJ IZOBRAŽEVANJA: 

Na izobraževanju boste utrdili in še poglobili znanje s tega področja ter pridobili veščine poglobljenega branja in analiziranja bonitetnih/zaključnih poročil (BILANCA STANJA...). Pridobljeno znanje pa vam bo sigurno v pomoč pri oblikovanju pravih poslovnih odločitev.

Vsebina bo posredovana na vsem razumljiv način ter podprta s številnimi praktičnimi napotki in primeri.